Multisenzorsko snimanje
Završna konferencija
Prijenos znanja

Završna konferencija "Potresni rizik Grada Zagreba"

U srijedu, 20. prosinca, održana je završna konferencija “Potresni rizik Grada Zagreba” u sklopu projekta EU “Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa.
 
Na završnoj konferenciji predstavljeni su svi najvažniji rezultati projekta “Potresni rizik Grada Zagreba”, i to elaborati nužni za definiranje potresnog hazarda, načini prikupljanja podataka o zgradama, struktura baze podataka o građevinama te metodologija i izračun potresnog rizika po gradskim četvrtima.

Cjelokupnu završnu konferenciju pogledajte OVDJE.

Prezentacije su dostupne u tablici:
 
PROGRAM ZAVRŠNE KONFERENCIJE
9:30 – 10:00 Registracija sudionika
10:00 – 10:15 Otvaranje konferencije,
Grad Zagreb, pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost,
dr. sc. Andro Pavuna
10:15 – 10:30 O projektu Potresni rizik Grada Zagreba,
Grad Zagreb, voditeljica projekta Potresni rizik Grada Zagreba,
Kristina Martinović, univ. spec. admin. chris.
10:30 – 11:00 Provedba projekta Potresni rizik Grada Zagreba,
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zavod za tehničku mehaniku,
izv. prof. dr. sc. Josip Atalić
11:00 – 11:30 Definiranje potresnog hazarda na području Grada Zagreba,
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zavod za geotehniku,
izv. prof. dr. sc. Mario Bačić
11:30 - 12:00 Uspostava baze podataka Potresni rizik Grada Zagreba,
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Hrvatski centar za potresno inženjerstvo,
dr. sc. Maja Baniček
12:00 - 12:30 Metodologija i proračun potresnog rizika za Grad Zagreb po gradskim četvrtima,
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zavod za tehničku mehaniku
izv. prof. dr. sc. Marta Šavor Novak
12:30 - 12:45 Zatvaranje konferencije
Grad Zagreb, voditeljica projekta Potresni rizik Grada Zagreba,
Kristina Martinović, univ. spec. admin. chris.