Multisenzorsko snimanje
Izvještaj 7. Aktivnost 3 za travanj
Novosti

Izvještaj 7. Aktivnost 3 za travanj

Mjesečno izvješće za travanj 2022. godine, vezano za prikupljanje i obradu podataka o građevinama te uspostavu baze podataka, nastavlja analizu dijela točaka definiranih projektnim zadatkom (dobivenih preklopom dostupnih baza podataka) koji se odnosi na tipove/vrstu građevina (vrsta DKP-a) pod nazivom ''Stepenice'' (slika 1). Obrađeni podaci su posebice važni za evakuacijske puteve i atribute definirane od strane gradskih službi. U prošlom izvješću, za ožujak 2022. godine, je detaljno opisan proces vezan za ovaj tip, a u nastavku će se istaknuti samo karakteristični detalji sa posebnim naglaskom na obrađene točke.


Slika 1: Radna inačica sloja vrste građevine (vrsta DKP-a) ''Stepenice''
 
 
Sloj vrste građevina (vrsta DKP-a) ''Stepenice'' je podijeljen u tri podvrste građevina (nakon dubinske analize spomenutog sloja), a podvrstama su obuhvaćene (opisane) tipske odnosno posebice važne karakteristike prema čemu su i imenovane: samostalne stepenice, vanjske stepenice i unutarnje stepenice (detaljniji opis je u prošlom izvješću). Sukladno inicijalnoj podjeli na podvrste su definirani (pridruženi) i atributi prema projektnom zadatku, a ističemo da svaka od podvrsta sadržava određeni broj zajedničkih atributa (za sve podvrste), karakterističnih atributa (specifičnih za vrstu), neprimjenjivih atributa (ne odnose se na ovu vrstu), vezanih atributa (odnose se na povezanu građevinu) i slično.
Mjesečno izvješće za travanj 2022. godine, obuhvaća analizu stubišta gradskih četvrti: Gornji grad - Medveščak, Donji grad i Maksimir (slika 2).


Slika 2
: Prikaz obrađenih točaka za odabrane gradske četvrti
 
Na području odabranih gradskih četvrti ukupno je obrađeno i pripremljeno 10375 točaka (upisa) po gradskim četvrtima (tablica 1, slika 3). Za ovo izvješće podaci su izdvojeni u slojevima točaka odnosno shape (.shp) formatu pod nazivom Izvješće RIZIK travanj 2022.shp, a pripremljena je i pripadna .xlsx tablica.
 
 
Tablica 1 Broj obrađenih točaka (upisa) po gradskim četvrtima:
 
Naziv gradske četvrti Broj točaka
Gornji grad - Medveščak 5340
Donji grad 978
Maksimir 4057
UKUPNO 10375

 

         
Slika 3: Obrađene gradske četvrti i udio gradske četvrti u broju obrađenih točaka (travanj 2022.)
 
U sljedećem mjesečnom razdoblju se planira nastaviti rad na sloju vrste građevina (vrsta DKP-a) ''Stepenice'' obrađujući dodatne gradske četvrti. Dodatno, rad na modeliranju baze podataka je u završen i u sljedećim mjesečnim razdobljima će se napraviti dodatna sinkronizacija sa svim prethodno provedenim aktivnostima.
 
Prema priloženom mjesečnom izvješću, provedenim aktivnostima obradilo se atribute za 10375 građevina odnosno 3,458333% aktivnosti predviđenih u Aktivnosti 3 (Prikupljanje i obrada podataka o građevinama te uspostava baze podataka), prema čemu je napravljen i obračun izvršenih usluga.