Multisenzorsko snimanje
Elaborati
Elaborati

Elaborati

Potresni hazard 
 
Potresi, kao prirodna nepogoda, imaju veliki potencijal za nanošenje štete zgradama, okolišu i dobrobiti ljudi. Seizmički hazard ili seizmičku opasnost definira vjerojatnost da se neki iznos odabranog parametra trešnje tla na određenom području premaši u zadanom vremenskom periodu. Pri tome se kao parametri najčešće uzimaju intenzitet ili maksimalno ubrzanje tla (PGA).

S obzirom na seizmički hazard ima statistički karakter pomoću njega se ne mogu prognozirati potresi, ali ga se može koristiti za procjenu seizmičkog rizika. Iako se mjesto i učestalost potresa ne mogu točno predvidjeti, zahvaljujući robusnoj procjeni potresnog hazarda se može steći uvid u to koliko često i koliko intenzivno bi se tlo moglo tresti u budućnosti na određenoj lokaciji.

Definiranje potresnog hazarda predstavlja osnovu za proračun potresnog rizika te u konačnici za učinkovito prilagođavanje mjera ublažavanja kako bi zajednice bile otpornije na buduće potrese.
 
Potresni hazard na području Grada Zagreba definira se kroz 8 elaborata.
 

 

 Sve elaborate možete preuzeti:  
 
Naziv elaborata Izrađivač elaborata
Elaborat Seizmičkih istraživanja (faza 1) Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovni – matematički fakultet
Geofizički odsjek
Elaborat Seizmičkih istraživanja (faza 2) Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovni – matematički fakultet
Geofizički odsjek
Geološki elaborat Hrvatski geološki institut
Geotehnički elaborat Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za geotehniku
Elaborat građevinarstvo - visokogradnja Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Hrvatski centar za potresno inženjerstvo
Elaborat građevinarstvo – inženjerske građevine:
Mostovi
Hidrotehničke građevine
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Hrvatski centar za potresno inženjerstvo
Elaborat kulturna dobra Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Hrvatski centar za potresno inženjerstvo
Elaborat kartografija Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Hrvatski centar za potresno inženjerstvo
 

Zbornik elaborata pogledajte ovdje