Multisenzorsko snimanje
Izvještaj 6. Aktivnost 3 za ožujak
Novosti

Izvještaj 6. Aktivnost 3 za ožujak

Kroz mjesec ožujak 2022., obrađeni su podaci vezani za tipove/vrstu građevina (vrsta DKP-a) pod nazivom ''Stepenice'' koje su u procjeni rizika posebice važni s obzirom na evakuacijske puteve i atribute definirane od strane gradskih službi.
Također provedene su analize dijela točaka definiranih projektnim zadatkom odnosno preklopom tri službene/dostupne baze podataka - Digitalnog katastarskog plana (DKP, izvor: Gradski ured za katastar i geodetske poslove, slika 1), Registra prostornih jedinica (RPJ izvor: Gradski ured za katastar i geodetske poslove) i Postojeće namjene površina 2020. (izvor: Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada).


Slika 1: Karta tipova građevina u Gradu Zagrebu (DKP)

Sloj vrste građevina (vrsta DKP-a) ''Stepenice'' je, nakon dubinske analize spomenutog sloja, podijeljen u tri podvrste građevina. Podvrstama su obuhvaćene (opisane) tipske odnosno posebice važne karakteristike analiziranih stubišta prema su i imenovane: samostalne stepenice, vanjske stepenice i unutarnje stepenice (slika 2).

Slika 2: Radna inačica sloja vrste građevine (vrsta DKP-a) ''Stepenice''

Podvrsta ''samostalne stepenice'' se prvenstveno odnose na stubišta koja su prema svojstvima neovisna od susjednih građevina obzirom na konstrukcijski sustav, građevni materijal, katnost i slično. Primjerice najčešće se radi o stubištima koja služe kao ulaz u druge stambene građevine, stubišta na tlu (slika 3).

       
Slika 3: Primjeri podvrste ''samostalnih stepenica''

Podvrsta ''vanjske stepenice'' se odnose na stubišta koja su vezana uz druge građevine odnosno nalaze se neposredno uz njih i dijele slična svojstva/atribute (građevni materijal, godina izgradnje i slično). Primjerice najčešće se radi o stubištima koja povezuju etaže građevina izvan tih građevina (slika 4).

     
Slika 4: Primjeri podvrste ''vanjskih stepenica''

Podvrsta ''unutarnje stepenice'' obuhvaćaju stubišta koja se nalaze unutar drugih građevina s kojima uglavnom dijele slična svojstva. Primjerice najčešće se radi o stubištima koja povezuju etaže građevina unutar tih građevina (slika 5).
      
Slika 5: Primjeri podvrste ''unutarnjih stepenica''

Sukladno inicijalnoj podjeli na podvrste su definirani (pridruženi) i atributi prema projektnom zadatku. Treba imati na umu da svaka od podvrsta sadržava određeni broj karakterističnih atributa, ali i niz atributa koji su zajednički za sve podvrste. Također, treba istaknuti i nekoliko atributa koji su uglavnom neprimjenjivi za stubišta (primjerice prohodnost krova, instalacije i slično). Jedna od specifičnosti ovog tipa građevina je što dijele iste atribute kao i građevine uz koje su povezane, što je posebno značajno kod ''unutarnjih stepenica'' i ''vanjskih stepenica''. Uglavnom, svaka građevina sadržava određeni broj specifičnosti što u konačnici rezultira različitim atributima unutar baze podataka.
Obuhvaćene su analize stubišta gradskih četvrti: Novi Zagreb zapad, Novi Zagreb istok, Brezovica, Trnje, Peščenica – Žitnjak (slika 6).


Slika 6: Prikaz obrađenih točaka za odabrane gradske četvrti
Na području odabranih gradskih četvrti ukupno je obrađeno i pripremljeno 10811 točaka (upisa) po gradskim četvrtima (tablica 1, slika 7).
 
Tablica 1 Broj obrađenih točaka (upisa) po gradskim četvrtima:
 
Naziv gradske četvrti Broj točaka
Novi Zagreb zapad 3628
Novi Zagreb istok 1460
Brezovica 1009
Trnje 1538
Peščenica - Žitnjak 3176
UKUPNO 10811

 
       
 
Slika 7 : Obrađene gradske četvrti i udio gradske četvrti u broju obrađenih točaka