Multisenzorsko snimanje
3. Izvješće za period od 14.6.2021. - 13.7.2021.
Novosti

3. Izvješće za period od 14.6.2021. - 13.7.2021.

Izvješće za period od 14.6.2021 – 13.7.2021., se izravno naslanja na temelje postavljene u prethodnim izvješćima odnosno aktivnostima koje su provedene tijekom prva dva mjesečna razdoblja. 

a) Izrada metodologije za procjenu rizika (Aktivnost 1)
Nastavljene su analize metodologija s tim da je stavljen naglasak na analizu programskih paketa za procjene rizika što je trenutno ključni korak jer se paralelno kreira model baze podataka kojeg bi u konačnici odabrani programski paket koristio kao input. Detaljnije su opisana tri programska paketa za procjenu rizika od potresa, i to HAZUS, ERGO (MAEviz) i SELENA.

      
Slika: Shematski prikaz HAZUS potresnog modula te postupka procjene u programu ERGO


b) Prikupljanje i obrada podataka o građevinama te uspostava baze podataka (Aktivnost 3)
U 3. vremenskom razdoblju je nastavljena obrada svih raspoloživih baza podataka, a pritom su posebice analizirani dijelovi grada odnosno gradske četvrti: Novi Zagreb - istok, Novi Zagreb – zapad, Peščenica – Žitnjak i Trnje iz baza procjena oštećenja i uporabljivosti zgrada nakon potresa u Zagrebu i kod Petrinje, a dodatno je obrađeno 3466 građevina.

  


Slika: Prikaz četvrti i analiza iz brzih pregleda oštećenja i uporabljivosti zgrada nakon potresa u Zagrebu i Petrinji

Zaključno se može istaknuti da se u 3. mjesečnom razdoblju ušlo u završnu fazu kreiranja modela nove baze podataka, i nastavila se već uhodana obrada postojećih podataka i metodologija.