Multisenzorsko snimanje
Projekt kojem je cilj precizno procijeniti potresni rizik za Grad Zagreb na nivou gradskih četvrti i mjesnih odbora - zastita.info 4.11.2022.
Iz medija

Projekt kojem je cilj precizno procijeniti potresni rizik za Grad Zagreb na nivou gradskih četvrti i mjesnih odbora - zastita.info 4.11.2022.

Na drugoj radionici ćemo usavršavati uporabu „Softvera za dinamičku analizu konstrukcija i proračun oštetljivosti“ kojeg je izradio Građevinski i arhitektonski fakultet u Osijeku. Ideja je da se dio zgrada u Zagrebu analizira i kroz taj softver.

Opširnije na linku.