Multisenzorsko snimanje
Izvještaj 12. Aktivnost 3 za rujan
Novosti

Izvještaj 12. Aktivnost 3 za rujan

Za sloj vrste građevina (vrsta DKP-a) ''Terase'' (slika 1) su, nakon dubinske analize, definirani (pridruženi) karakteristični atributi prema projektnom zadatku. Treba istaknuti da je niz atributa prema projektnom zadatku neprimjenjivo za ovu vrstu – primjerice, atributi vezani za etaže, krov, pravilnost konstrukcije, instalacije i slično.

U izvješću za srpanj 2022. godine, je detaljnije opisan proces vezan za tipove/vrstu građevina (vrsta DKP-a) pod nazivom ''Terase''. Obrađeni podaci su posebice važni za evakuacijske puteve i atribute definirane od strane gradskih službi.
 

Slika 1: Radna inačica sloja vrste građevine (vrsta DKP-a) ''Terase''

Za sloj vrste građevina (vrsta DKP-a) ''Terase'' (slika 1) su, nakon dubinske analize, definirani (pridruženi) karakteristični atributi prema projektnom zadatku. Treba istaknuti da je niz atributa prema projektnom zadatku neprimjenjivo za ovu vrstu – primjerice, atributi vezani za etaže, krov, pravilnost konstrukcije, instalacije i slično. Karakteristika ove vrste je što se atributi često mogu povezati sa svojstvima susjednih stambenih građevina. U konačnici svaki tip građevine sadržava određeni broj specifičnosti što rezultira različitim atributima unutar baze podataka.

Mjesečno izvješće za rujan 2022. godine, obuhvaća analizu ''Terasa'' gradskih četvrti: Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Peščenica - Žitnjak, Sesvete (slika 2).


Slika 2: Prikaz obrađenih točaka za odabrane gradske četvrti

Na području odabranih gradskih četvrti ukupno je obrađeno i pripremljeno 11709 točaka (upisa) prikazano po gradskim četvrtima (tablica 1, slika 3). Za ovo izvješće podaci su izdvojeni u slojevima točaka odnosno shape (.shp) formatu pod nazivom Izvješće RIZIK rujan 2022.shp, a pripremljena je i pripadna .xlsx tablica.
 
Obrađeni podaci će se sinkronizirati s novokreiranom bazom podataka za potrebe ovog projekta. Detaljni opis procedura prikupljanja podataka (općeniti) i opis modela baze podataka je priložen u izvješću za siječanj 2022. godine.
Tablica 1 Broj obrađenih točaka (upisa) po gradskim četvrtima:
 
Naziv gradske četvrti Broj točaka
Gornja Dubrava 1938
Donja Dubrava 2383
Peščenica - Žitnjak 4700
Sesvete 2688
UKUPNO 11709
 
  
Slika 3: Obrađene gradske četvrti i udio gradske četvrti u broju obrađenih točaka (rujan 2022.)

Prema priloženom mjesečnom izvješću, provedenim aktivnostima obradilo se atribute za 11709 građevina odnosno 3,903% aktivnosti predviđenih u Aktivnosti 3 (Prikupljanje i obrada podataka o građevinama te uspostava baze podataka)