Multisenzorsko snimanje
Izvještaj 18. Aktivnost 3 za ožujak 2023
Novosti

Izvještaj 18. Aktivnost 3 za ožujak 2023

Mjesečno izvješće za ožujak 2023. godine, vezano za prikupljanje i obradu podataka o građevinama te uspostavu baze podataka, obuhvaća analizu dijela točaka definiranih projektnim zadatkom odnosno preklopom tri službene/dostupne baze podataka - Digitalnog katastarskog plana (DKP, izvor: Gradski ured za katastar i geodetske poslove, slika 1), Registra prostornih jedinica (RPJ izvor: Gradski ured za katastar i geodetske poslove) i Postojeće namjene površina 2020. (izvor: Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada). U ovom izvješću je opisan nastavak analize podataka vezanih za tip/vrstu/sloj građevina (vrsta DKP-a) pod nazivom ''Gospodarske zgrade'', proširen s nekoliko sličnih tipova: ''Pomoćne zgrade'', ''Nadstrešnice'', ''Garaže'', ''Dvorišne zgrade'', ''Skladišta'', ''Drvarnice'' i ''Hale'', koja je započeta u listopadu 2022. godine. U izvješću za listopad 2022. godine, su detaljnije opisana svojstva predmetnog tipa/vrste građevina i proces prikupljanja, a u nastavku će se istaknuti samo karakteristični detalji sa posebnim naglaskom na obrađene točke.


Slika 1: Karta tipova građevina u Gradu Zagrebu (DKP)
 
Kako je istaknuto u izvješću za listopad 2022. godine, za prošireni sloj vrste građevina (vrsta DKP-a) ''Gospodarske zgrade'' (slika 2) su, nakon dubinske analize, definirani (pridruženi) karakteristični atributi prema projektnom zadatku. Bitno je istaknuti da su za ovaj tip građevina primjenjivi gotovo svi atributi prema projektom zadatku što nije bio slučaj za prethodno obrađene tipove ''Stepenice'' i ''Terase''.Slika 2: Radna inačica proširenog sloja vrste građevine (vrsta DKP) ''Gospodarske zgrade''
 
Popis atributa iz projektnog zadataka i prošireni popis iz kreirane baze podataka su priloženi i detaljno opisani u prethodnim izvješćima.
 
Svojstveno za predmetnu vrstu građevina je što se određeni atributi mogu povezati s atributima susjednih stambenih građevina. Navedeno ovisi o razdoblju i načinu gradnje, a razlikuje se u pojedinim dijelovima grada. U izvješću za listopad 2022. godine su istaknuti ilustracijski primjeri garaža, spremišta, pomoćnih zgrada ili nadstrešnica u neposrednoj blizini ili uz samu obiteljsku kuću (karakteristično za rubne dijelove grada); primjeri garaža (spremišta) u nizu u blizini višestambenih zgrada (karakteristično za Novi Zagreb); primjeri nadstrešnica uz benzinsku pumpu i obiteljsku kuću; primjeri, hala, skladišta i slično.
 
Bitno je ponoviti da je kod popunjavanja podataka, korištena osnovna podjela po tipovima pri čemu je definirano 11 karakterističnih tipova ovisno o tipu konstrukcije (omeđeno/neomeđeno ziđe, armiranobetonska, drvena ili metalna), vrsti sustava za preuzimanje horizontalnih sila (zidovi, okvirna konstrukcija i slično) te vrsti krovne konstrukcije (armiranobetonska, drvena ili metalna). Za svaku građevinu, osim tipa konstukcije, bitno je ispuniti i sljedeće atribute: oblik krova, pokrov, položaj zgrade, interakcija sa susjednom građevinom, pravilnost konstrukcije i slično. Ostali atributi su popunjeni u skladu s osnovnim atributima prema projektnom zadatku.
 
Za razliku od prethodnih izvješća, predmetna ''proširena'' vrsta građevina ''Gospodarske zgrade'' se popunjavala istovremeno (paralelno) za sva područja grada (gradske četvrti). U sklopu ovog izvješća pripremljeno je 15000 točaka (upisa) po gradskim četvrtima (tablica 1, slika 3).
 
Također, za razliku od prethodno obrađenih slojeva građevina, obrađeni podaci za predmetnu ''proširenu'' vrstu građevina ''Gospodarske zgrade'' će se konačno sinkronizirati s novo kreiranom bazom podataka (izrađenom za potrebe ovog projekta) tek kad se obrade sve točke iz predmetnog sloja (slojeva). Obzirom da novo kreirana baza podataka postaje vrlo opterećena podacima i da se popunjava iz više izvora (pregledi građevina, analiza arhivske građe, upis od strane građana, obrada podataka iz Državnog zavoda za statistiku i slično), odlučeno je uspostaviti više paralelnih sekundarnih baza podataka/slojeva (''satelita'') u kojima će se prikupljati podaci iz različitih izvora. U konačnici će se definirati kriteriji odnosno težinski faktori za podatke iz različitih izvora (obzirom na pouzdanost podataka).
 
Sukladno navedenom, prikupljeni podaci nisu izdvajani u posebne slojeve odnosno shape (.shp) format i pripadne .xlsx tablice (za razliku od prethodnih izvješća), već se podaci mogu pratiti u posebnom kreiranom sloju (''satelitu''). Općeniti, detaljni opis procedura prikupljanja podataka i opis modela baze podataka je priložen u izvješću za siječanj 2022. godine.
 
Sukladno navedenom, prikupljeni podaci nisu izdvajani u posebne slojeve odnosno shape (.shp) format i pripadne .xlsx tablice (za razliku od prethodnih izvješća), već se podaci mogu pratiti u posebnom kreiranom sloju (''satelitu''). Općeniti, detaljni opis procedura prikupljanja podataka i opis modela baze podataka je priložen u izvješću za siječanj 2022. godine.
 
Tablica 1 Broj obrađenih točaka (upisa) po gradskim četvrtima:
 
Naziv gradske četvrti Broj točaka
Brezovica 978
Črnomerec 0
Donja Dubrava 0
Donji grad 44
Gornja Dubrava 1288
Gornji grad - Medveščak 185
Maksimir 1746
Novi Zagreb - jug 311
Novi Zagreb - zapad 1951
Peščenica - Žitnjak 564
Podsljeme 0
Podsused - Vrapče 0
Sesvete 6931
Stenjevec 0
Trešnjevka - jug 0
Trešnjevka - sjever 0
UKUPNO 15000
 
 
 

 

Slika 3: Udio gradske četvrti u broju obrađenih točaka (ožujak 2023)
 

Zaključak

Zaključno se može istaknuti da je u ovom mjesečnom razdoblju nastavljena obrada ''proširenog'' sloja vrste građevina (vrsta DKP-a) ''Gospodarske zgrade'' koji uključuje i ''Pomoćne zgrade'', ''Nadstrešnice'', ''Garaže'', ''Dvorišne zgrade'', ''Skladišta'', ''Drvarnice'' i ''Hale''. Dostupni podaci su obrađeni i uneseni u poseban sloj baze podataka, a ukupno je pripremljeno 15000 točaka (upisa).
 
Svi atributi su pripremljeni i mogu se pratiti u posebnom kreiranom sloju (''satelitu'') pod nazivom ''Gospodarske zgrade''. Bitno je ponoviti da se uspostavilo više paralelnih/sekundarnih baza podataka/slojeva (''satelita'') u kojima se prikupljaju podaci iz različitih izvora, a isti će poslužiti za popunjavanje jedinstvenog/glavnog (''master'') sloja.
 
U sljedećem mjesečnom razdoblju će se i dalje zaključiti prezentacija obrade proširenog sloja vrste građevina (vrsta DKP-a) ''Gospodarske zgrade'', a planira se započeti prezentacija ''Stambenih zgrada''.