Multisenzorsko snimanje
2. izvješće za period od 14.5.2021. - 13.6.2021.
Novosti

2. izvješće za period od 14.5.2021. - 13.6.2021.

Izvješće za period od 14.5.2021 – 13.6.2021., podijeljeno je na dva dijela: 

a) Izradu metodologije za procjenu rizika (Aktivnost 1)

U svrhu analize metodologije za procjene rizika od potresa u izvješću su definirani osnovni pojmovi rizika od potresa (seizmički hazard, izloženost građevinskog okoliša i fizička oštetljivost) s osvrtom na postojeća ključna istraživanja koja se izravno vežu na aktivnosti koje se trenutno provode u projektu. Detaljno su opisani najvažniji elementi metodologije za procjenu rizika od potresa koji će biti dodatno razrađivani u sljedećim fazama projekta, a dan je i osvrt na postupak procjene te postojeće programske pakete specijalizirane za tu svrhu.


Slika: Elementi rizika od potresa


b) Prikupljanje i obrada podataka o građevinama te uspostava baze podataka (Aktivnost 3)

Opisom metodologije je dodatno istaknuta važnost kreiranja kvalitetnog modela baze podataka koji bi obuhvaćao pouzdane podatke o zgradama. U 2. vremenskom razdoblju je nastavljena analiza svih raspoloživih baza podataka, a pritom su posebice obrađeni dijelovi grada odnosno gradske četvrti: Trešnjevka – sjever, Trešnjevka – jug, Stenjevec i Brezovica iz baza procjena oštećenja i uporabljivosti zgrada nakon potresa u Zagrebu i kod Petrinje. Svi podaci su dodatno nadopunjeni iz Ažurirane procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, a dodatno su obrađene 3282 građevine.

 
Prikaz četvrti iz kojih su izdvojene točke brzih pregleda oštećenja i uporabljivosti zgrada nakon potresa u Zagrebu i Petrinji te prikaz procjena prema oznaci uporabljivosti.
Zaključno može se istaknuti da je u 2. mjesečnom razdoblju fokus bio na metodologiji, čime su postavljeni temelji za aktivnosti u sljedećim razdobljima, i nastavljeno je kreiranje baze podataka.