Multisenzorsko snimanje
5. radionica “Definiranje potresnog hazarda za Grad Zagreb”
Prijenos znanja

5. radionica “Definiranje potresnog hazarda za Grad Zagreb”

U srijedu, 15. studenog, održana je 5. radionica “Definiranje potresnog hazarda za Grad Zagreb” kao dio aktivnosti koje se provode u sklopu EU projekta “Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa – Potresni rizik Grada Zagreba”.

Na radionici je predstavljena procjena potresnog hazarda za Grad Zagreb zahvaljujući kojoj se može steći uvid u to koliko često i intenzivno bi se tlo moglo tresti u budućnosti na određenoj lokaciji. Sveobuhvatno definiranje potresnog hazarda predstavlja osnovu za proračun potresnog rizika te u konačnici za učinkovito prilagođavanje mjera ublažavanja, a sve kako bi zajednica bila otpornija na buduće potrese.

Potresni hazard na području Grada Zagreba definira se kroz osam elaborata koji su prezentirani na 5. radionici projekta „Potresni rizik Grada Zagreba“.
 
PROGRAM 5. RADIONICE
9:30 – 10:00 Registracija sudionika
10:00 – 10:20 Elaborat Seizmičkih istraživanja (faza 1), Elaborat Seizmičkih istraživanja (faza 2), 
Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno - matematički fakultet, Geofizički odsjek,
dr. sc. Ivica Sović
10:20 – 10:35 Geološki elaborat,
Hrvatski geološki institut,
dr. sc. Laszlo Podolszki
10:35 – 10:50 Geotehnički elaborat,
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Zavod za geotehniku,
izv. prof. dr. sc. Mario Bačić
10:50 – 11:05 Elaborat građevinarstvo - visokogradnja,
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Hrvatski centar za potresno inženjerstvo,
izv. prof. dr. sc. Mario Uroš
11:05 - 11:25 Elaborat građevinarstvo - inženjerske građevine - Mostovi i Hidrotehničke građevine
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Hrvatski centar za potresno inženjerstvo,
Gordana Hrelja Kovačević, izv. prof. dr. sc. Dalibor Carević
11:25 - 11:40 Elaborat kulturna dobra, 
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Hrvatski centar za potresno inženjerstvo,
mr. sc. Mihaela Zamolo
11:40 - 11:55 Elaborat kartografija,
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, Hrvatski centar za potresno inženjerstvo,
dr. sc. Maja Baniček