Multisenzorsko snimanje
Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba Potresni rizik Grada Zagreba
O projektu

Potresni rizik Grada Zagreba

Potresom u trenutku mogu biti razoreni cijeli dijelovi grada uz veliku štetu na imovini i gubitak ljudskih života zbog čega  moramo biti spremni na njegovu pojavu. Utvrđivanjem potresnog rizika sagledavaju se potencijalne opasnosti za građevine i ljudske živote te prikupljaju podatci za pripremu učinkovitog odgovora nakon potresa i pripremu mjera za brzi oporavak.  Rizik za građevine iskazat će se u skupinama po namjeni i važnosti, a za ljude s obzirom na rizik po živote, ranjavanje i stambeno zbrinjavanje.

VIŠE  
Video "Kako upisati građevinu u bazu podataka Potresni rizik Grada Zagreba"
Novosti

Video "Kako upisati građevinu u bazu podataka Potresni rizik Grada Zagreba"

Upišite svoju zgradu ili obiteljsku kuću u bazu podataka o građevinama i pomognite nam pri prikupljanju podataka za EU projekt Potresni rizik Grada...

VIŠE  
E-UPIS ZGRADA I OBITELJSKIH KUĆA U BAZU PODATAKA O GRAĐEVINAMA GRADA ZAGREBA
Novosti

E-UPIS ZGRADA I OBITELJSKIH KUĆA U BAZU PODATAKA O GRAĐEVINAMA GRADA ZAGREBA

Stvaranje baze podataka o zgradama centralni je dio projekta koji omogućava analize te posljedično donošenje odluka, strateška promišljanja i...

VIŠE  
Pilot projekt TREŠNJEVKA SJEVER
Novosti

Pilot projekt TREŠNJEVKA SJEVER

Trešnjevka – sjever je danas jedan od najgušće naseljenih gradskih četvrti Grada Zagreba koja prema popisu 2011. broji više od 55 000 stanovnika

VIŠE  

Pregled Zagreba