Multisenzorsko snimanje
O projektu
O projektu

O projektu

Potresom u trenutku mogu biti razoreni cijeli dijelovi grada uz veliku štetu na imovini i gubitak ljudskih života zbog čega  moramo biti spremni na njegovu pojavu. Utvrđivanjem potresnog rizika sagledavaju se potencijalne opasnosti za građevine i ljudske živote te prikupljaju podatci za pripremu učinkovitog odgovora nakon potresa i pripremu mjera za brzi oporavak.  Rizik za građevine iskazat će se u skupinama po namjeni i važnosti, a za ljude s obzirom na rizik po živote, ranjavanje i stambeno zbrinjavanje.

11. 05. 2020. potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“. To je projekt koji će se provoditi u okviru  Operativnog Programa „Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014. – 2020.“
Nositelj projekta je Državna geodetska uprava, dok uz Grad Zagreb kao partner na Projektu sudjeluje i Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a Hrvatske vode su sufinancijer projekta.
Projekt se sastoji od dva dijela:
a)    Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske i
b)   Potresni rizik Grada Zagreba.
Pri čemu će se drugi dio oslanjati na podatke i podloge prikupljene u prvom dijelu.
Vrijednost projekta iznosi 135.045.851 kn od čega OPKK Program sufinancira iznos od 85%. Udio Grada Zagreba u projektu iznosi 30.901.215 kn, od čega EU sufinancira iznos od 26.266.033 kn, a preostali dio od 4.635.182 kn Grad Zagreb iz vlastitih sredstava.
Ovo je jedini projekt u Republici Hrvatskoj koji obrađuje potresni rizik i financira se iz EU fondova. 

Potres je prirodna pojava koja nastupa iznenadno i nenajavljeno. U trenutku mogu biti razoreni cijeli dijelovi grada uz golemu izravnu i neizravnu štetu na imovini i uz gubitak ljudskih života. Šteta se mjeri u milijardama novčanih jedinica, a gubitak ljudskih života u tisućama. Dolazi do potpunog poremećaja gospodarskih i društvenih odnosa u zajednici. Iako se s potresom ne možemo boriti izravno moramo biti spremni na njegovu neizbježnu pojavu. Kako je potres stohastička pojava stručnjaci su suočeni s prirodnom pojavom koju nije moguće precizno predvidjeti ni njezinom snagom, ni vremenom nastanka ni trajanjem. Takvoj se pojavi moraju oduprijeti građevine čija nam je potresna otpornost nedovoljno poznata jer samo približno možemo pretpostaviti kvalitetu građevnih materijala, otpornost i ponašanje nosivih struktura te eventualne preinake. 

Ovaj Projekt će suradnjom s partnerima, što je moguće točnije, utvrditi potresni rizik radi sagledavanja potencijalne opasnosti (ugroze) za građevine i ljudske živote. Rizik za građevine iskazati će se u skupinama po namjeni i važnosti, npr. za stambene, poslovne i javne građevine, za kulturnu baštinu i infrastrukturu, a za ljude s obzirom na rizik gubitka života, ranjavanja i stambenog zbrinjavanja. Isto tako, osigurati će podatke za pripremu učinkovitog odgovora u hitnoj situaciji neposredno nakon potresa vezanog za stanovništvo, građevine, infrastrukturu i drugu imovinu, te omogućiti pripremu mjera za brzi oporavak potresom pogođene zajednice i donošenje primjerenih gospodarskih, društvenih i političkih odluka.
Od Grada Zagreba očekuje se da u razdoblju od 36 mjeseci odradi projektom određene aktivnosti:
·       Definira potresni hazard za Grad Zagreb
·       Izradi metodologiju za procjenu potresnog rizika za Grad Zagreb a koja je  primjenjiva na sve velike gradove u Hrvatskoj
·       Izradi bazu podataka o građevinama i stanovništvu
·       Izradi procjenu potresnog rizika za Grad Zagreb
·       Organizira savjetovanja i stručne konferencije.
 
Posebni ciljevi projekta su:
-        osigurati podatke hitnim službama i civilnoj zaštiti za pripremu učinkovitog odgovora neposredno nakon potresa ali i u svakodnevnim zadaćama
-        osigurati podatke o oštećenim zgradama i infrastrukturi
-        dokumentirati bazu ekonomski prihvatljive obnove postojećih građevina i gradnje novih sigurnih građevina
-        omogućiti pripremu mjera za brzi oporavak potresom pogođene zajednice

​Najveći ugovaratelji na provedbi projekta su Sveučilište u Zagrebu - Građevinski fakultet i Centar građevinskog fakulteta d.o.o. (kao zajednica gospodarskih subjekata) , Gdi d.o.o. te Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i Arhitektonski fakultet.