Multisenzorsko snimanje
Izvještaj 19. aktivnost 3 travanj 2023.
Novosti

Izvještaj 19. aktivnost 3 travanj 2023.

Mjesečno izvješće za travanj 2023. godine, vezano za prikupljanje i obradu podataka o građevinama te uspostavu baze podataka, nastavlja analizu točaka definiranih projektnim zadatkom odnosno preklopom tri službene/dostupne baze podataka - Digitalnog katastarskog plana (DKP, izvor: Gradski ured za katastar i geodetske poslove, slika 1), Registra prostornih jedinica (RPJ izvor: Gradski ured za katastar i geodetske poslove) i Postojeće namjene površina 2020. (izvor: Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada). U ovom izvješću se zaključuje analiza podataka vezanih za tip/vrstu/sloj građevina (vrsta DKP-a) pod nazivom ''Gospodarske zgrade'' koji je proširen s nekoliko sličnih tipova: ''Pomoćne zgrade'', ''Nadstrešnice'', ''Garaže'', ''Dvorišne zgrade'', ''Skladišta'', ''Drvarnice'' i ''Hale''. Izvješće za listopad 2022. godine, je bilo prvo izvješće za ovaj tip/vrstu/sloj građevina u kojem su i detaljnije opisana karakteristična svojstva i proces prikupljanja. Slijedila su izvješća za studeni, prosinac, siječanj, veljaču i ožujak, a s ovim izvješćem za travanj zaključuje se analiza ovog sloja. Naslanjajući se na prethodna izvješća, u nastavku će se istaknuti samo karakteristični detalji sa posebnim naglaskom na obrađene točke.
Dodatno, u ovom izvješću je započeta je analiza tipa/vrste/sloja građevina (vrsta DKP-a) pod nazivom ''Stambene zgrade'' koji je proširen (pridruženi su) i sličnim tipovima pod nazivom ''Kuće'', ''Zgrade mješovite uporabe'', ''Zgrade'', ''Poslovne zgrade'', ''Kuće u izgradnji'', ''Vinogradske kuće'', ''Javne zgrade'', ''Kuće za odmor'', ''Zgrade za povremeni boravak'', ''Ruševine'', ''Upravne zgrade'' i ''Voćarske kuće''.


Slika 1: Karta tipova građevina u Gradu Zagrebu (DKP)
 
Početno će se zaključiti analiza podataka za prošireni sloj vrste građevina (vrsta DKP-a) ''Gospodarske zgrade'' (slika 2). Bitno je istaknuti da se dubinskom analizom, istaknuta u izvješću za listopad 2022. godine, definiralo (pridružilo) karakteristične atribute prema projektnom zadatku. Popis atributa iz projektnog zadataka i prošireni popis iz kreirane baze podataka su priloženi i detaljno opisani u prethodnim izvješćima.
 
Početno će se zaključiti analiza podataka za prošireni sloj vrste građevina (vrsta DKP-a) ''Gospodarske zgrade'' (slika 2). Bitno je istaknuti da se dubinskom analizom, istaknuta u izvješću za listopad 2022. godine, definiralo (pridružilo) karakteristične atribute prema projektnom zadatku. Popis atributa iz projektnog zadataka i prošireni popis iz kreirane baze podataka su priloženi i detaljno opisani u prethodnim izvješćimaSlika 2: Radna inačica proširenog sloja vrste građevine (vrsta DKP) ''Gospodarske zgrade''
 
Svojstveno za predmetnu vrstu građevina je što se određeni atributi mogu povezati s atributima susjednih stambenih građevina. Navedeno ovisi o razdoblju i načinu gradnje, a razlikuje se u pojedinim dijelovima grada. U izvješću za listopad 2022. godine su istaknuti ilustracijski primjeri garaža, spremišta, pomoćnih zgrada ili nadstrešnica u neposrednoj blizini ili uz samu obiteljsku kuću (karakteristično za rubne dijelove grada); primjeri garaža (spremišta) u nizu u blizini višestambenih zgrada (karakteristično za Novi Zagreb); primjeri nadstrešnica uz benzinsku pumpu i obiteljsku kuću; primjeri, hala, skladišta i slično.
 
Bitno je ponoviti da je kod popunjavanja podataka, korištena osnovna podjela po tipovima pri čemu je definirano 11 karakterističnih tipova ovisno o tipu konstrukcije (omeđeno/neomeđeno ziđe, armiranobetonska, drvena ili metalna), vrsti sustava za preuzimanje horizontalnih sila (zidovi, okvirna konstrukcija i slično) te vrsti krovne konstrukcije (armiranobetonska, drvena ili metalna). Za svaku građevinu, osim tipa konstukcije, bitno je ispuniti i sljedeće atribute: oblik krova, pokrov, položaj zgrade, interakcija sa susjednom građevinom, pravilnost konstrukcije i slično. Ostali atributi su popunjeni u skladu s osnovnim atributima prema projektnom zadatku.
 
Predmetna ''proširena'' vrsta građevina ''Gospodarske zgrade'' se popunjavala istovremeno (paralelno) za sva područja grada (gradske četvrti). U sklopu ovog izvješća pripremljeno je 7148 točaka (upisa) po gradskim četvrtima (tablica 1, slika 3).
 
Obrađeni podaci za predmetnu ''proširenu'' vrstu građevina ''Gospodarske zgrade'' će se u konačnici sinkronizirati s novo kreiranom bazom podataka (izrađenom za potrebe ovog projekta). Obzirom da je novo kreirana baza podataka vrlo opterećena podacima i da se popunjava iz više izvora (pregledi građevina, analiza arhivske građe, upis od strane građana, obrada podataka iz Državnog zavoda za statistiku i slično) i dalje će se primjenjivati način popunjavanja iz više paralelnih sekundarnih baza podataka/slojeva (''satelita'') u kojima će se prikupljati podaci iz različitih izvora. U konačnici će se definirati kriteriji odnosno težinski faktori za podatke iz različitih izvora (obzirom na pouzdanost podataka).
 
Sukladno navedenom, prikupljeni podaci za predmetnu ''proširenu'' vrstu građevina ''Gospodarske zgrade'' će biti izdvojeni u posebnom sloju točaka odnosno shape (.shp) formatu pod nazivom Izvješće RIZIK proširene gospodarske.shp, a pripremiti će se i pripadna .xlsx tablica. Općeniti, detaljni opis procedura prikupljanja podataka i opis modela baze podataka je priložen u izvješću za siječanj 2022. godine.
 
 
Tablica 1 Broj obrađenih točaka (upisa) po gradskim četvrtima:
Naziv gradske četvrti Broj točaka
Brezovica 96
Črnomerec 0
Donja Dubrava 0
Donji grad 0
Gornja Dubrava 602
Gornji grad - Medveščak 0
Maksimir 0
Novi Zagreb - jug 0
Novi Zagreb - zapad 946
Peščenica - Žitnjak 0
Podsljeme 0
Podsused - Vrapče 0
Sesvete 5504
Stenjevec 0
Trešnjevka - jug 0
Trešnjevka - sjever 0
UKUPNO 7148
 
 

 
 

 
Slika 3: Udio gradske četvrti u broju obrađenih točaka (travanj 2023)
Dodatno, u nastavku će se započeti analiza podataka za prošireni sloj vrste građevina (vrsta DKP-a) ''Stambene zgrade'' (slika 4). Napomene koje su istaknute za ''Gospodarske zgrade'', vezane za karakteristične atribute, popis atributa i slično, vrijede i za ovaj sloj, a u sljedećem izvješću će se istaknuti dodatni karakteristični detalji.Slika 4: Radna inačica proširenog sloja vrste građevine (vrsta DKP) ''Stambene zgrade''
 
Također, kao i za ''Gospodarske zgrade'' korištena je podjela po karakterističnim tipovima koji ovise o tipu građevine (primjerice neomeđeno ziđe s drvenom međukatnom konstrukcijom, neomeđeno ziđe s krutom međukatnom konstrukcijom, omeđeno ziđe, armiranobetonske konstrukcije i slično). Za svaku građevinu, osim tipa građevine, bitno je ispuniti i atribute poput: broj etaža (katova) iznad zemlje, razdoblje izgradnje, oblik krova, pokrov, položaj zgrade, interakcija sa susjednom građevinom, pravilnost konstrukcije i slično. Ostali atributi su popunjeni u skladu s osnovnim atributima prema projektnom zadatku.  
 
 
 


Slika 5: Obrađene točke u gradskoj četvrti Trešnjevka – sjever
 
 
Predmetna ''proširena'' vrsta građevina ''Stambene zgrade'' se popunjavala istovremeno (paralelno) za sva područja grada (gradske četvrti), a samo za ovo izvješće su izdvojene točke vezane za jednu gradsku četvrt. U sklopu ovog izvješća pripremljeno je 8617 (upisa) za gradsku četvrt Trešnjevka - sjever (slika 5 i slika 6).
 
Obrađeni podaci za predmetnu ''proširenu'' vrstu građevina ''Stambene zgrade'' će se u konačnici sinkronizirati s novo kreiranom bazom podataka (izrađenom za potrebe ovog projekta). Obzirom da je novo kreirana baza podataka vrlo opterećena podacima i da se popunjava iz više izvora (pregledi građevina, analiza arhivske građe, upis od strane građana, obrada podataka iz Državnog zavoda za statistiku i slično) i dalje će se primjenjivati način popunjavanja iz više paralelnih sekundarnih baza podataka/slojeva (''satelita'') u kojima će se prikupljati podaci iz različitih izvora. U konačnici će se definirati kriteriji odnosno težinski faktori za podatke iz različitih izvora (obzirom na pouzdanost podataka).
 
Sukladno navedenom, prikupljeni podaci za predmetnu ''proširenu'' vrstu građevina ''Stambene zgrade'' će biti izdvojeni u posebnom sloju točaka odnosno shape (.shp) formatu pod nazivom Izvješće RIZIK proširene stambene.shp, a pripremiti će se i pripadna .xlsx tablica. Općeniti, detaljni opis procedura prikupljanja podataka i opis modela baze podataka je priložen u izvješću za siječanj 2022. godine.


Slika 6: Obrađene točke u gradskoj četvrti Trešnjevka – sjever sa oznakama karakterističnih tipova građevine
 
 
 
Zaključak
Zaključno se može istaknuti da je u ovom mjesečnom razdoblju zaključena obrada ''proširenog'' sloja vrste građevina (vrsta DKP-a) ''Gospodarske zgrade'' koji uključuje i ''Pomoćne zgrade'', ''Nadstrešnice'', ''Garaže'', ''Dvorišne zgrade'', ''Skladišta'', ''Drvarnice'' i ''Hale''. Dostupni podaci su obrađeni i uneseni u poseban sloj baze podataka, a ukupno je pripremljeno 7148 točaka (upisa). Svi atributi su pripremljeni u posebnom kreiranom sloju odnosno shape (.shp) formatu pod nazivom Izvješće RIZIK proširene gospodarske.shp, a pripremljena je i pripadna .xlsx tablica.
 
Dodatno, u ovom mjesečnom razdoblju započeta obrada ''proširenog'' sloja vrste građevina (vrsta DKP-a) ''Stambene zgrade'' koji uključuje i ''Kuće'', ''Zgrade mješovite uporabe'', ''Zgrade'', ''Poslovne zgrade'', ''Kuće u izgradnji'', ''Vinogradske kuće'', ''Javne zgrade'', ''Kuće za odmor'', ''Zgrade za povremeni boravak'', ''Ruševine'', ''Upravne zgrade'' i ''Voćarske kuće''. Dostupni podaci su obrađeni i uneseni u poseban sloj baze podataka, a ukupno je pripremljeno 8617 točaka (upisa). Svi atributi će u konačnici biti pripremljeni u posebnom kreiranom sloju odnosno shape (.shp) formatu pod nazivom Izvješće RIZIK proširene stambene.shp, a pripremljena je i pripadna .xlsx tablica.
 
U sljedećem mjesečnom razdoblju će se nastaviti prezentacija obrade proširenog sloja vrste građevina (vrsta DKP-a) ''Stambene zgrade''.