Multisenzorsko snimanje
1. stručna konferencija u sklopu projekta Potresni rizik Grada Zagreba
Prijenos znanja

1. stručna konferencija u sklopu projekta Potresni rizik Grada Zagreba

Cilj projekta "Potresni rizik Grada Zagreba" je znanstveno utvrditi rizik od potresa u Zagrebu za ljude i zgrade te ga kvantificirati, a centralni dio projekta jest stvaranje baze podataka o zgradama u Zagrebu koji će omogućiti analize te posljedično donošenje odluka, strateška promišljanja i organizacijske procese. Isto tako, projekt će osigurati podatke za pripremu učinkovitog odgovora u hitnoj situaciji neposredno nakon potrea te omogućiti pripremu mjera za brzi oporavak potresom pogođene zajednice i donošenje primjerenih gospodarskih, društvenih i političkih odluka.

Izlaganja na Stručnoj konferenciji obuhvatit če, osim prezentacije samog projekta, do sada izrađene aktivnosti te dati pregled nužnih preduvjeta za precizno utvrđivanje rizika od potresa pojedinog područja.
 

Cjelokupnu prvu konferenciju pogledajte ovdje.

Prezentacije su dostupni niže u tablici:
 

O projektu – Potresni rizik Grada Zagreba – Kristina Martinović, univ. spec. admin. chris.,Grad Zagreb, voditeljica projekta Potresni rizik Grada Zagreba
Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa – Martina Ciprijan, dipl. ing. geod., Državna geodetska uprava
Definiranje potresne opasnosti za Zagreb – dr.sc. Ivica Sović, Seizmološka služba RH
Stanje tla kao sastavni dio analize potresnog rizika – prof. dr. sc. Meho Saša Kovačević, doc. dr. sc. Lovorka Librić, izv. prof. dr. sc. Mario Bačić, Građevinski fakulet u Zagrebu
Baze podataka o građevinama za procjenu potresnog rizika – izv. prof. dr. sc. Josip Atalić, doc. dr. sc. Marta Šavor Novak, izv. prof. dr. sc. Mario Uroš, Maja Baniček, mag. ing. aedif., Alen Kadić, struč. spec. ing. admin. chris., Građevinski fakultet u Zagrebu
Sustav za upravljanje potresnim rizikom – Vojkan Gavrilović, dipl. ing. geod., GDI
Obnova zgrada javne namjene Grada Zagreba – Dario Krnjaković, univ. spec., dipl. ing. arhitekture, Grad Zagreb, član projekta Potresni rizik Grada Zagreba, Tina Rukavina Crnarić, mag. ing. arch. i urb., Grad Zagreb, Tea Peršun, mag. ing. aedif., Grad Zagreb
Izazovi obnove kulturne baštine – mr. sc. Mihaela Zamolo, Hrvatski centar za potresno inženjerstvo