Multisenzorsko snimanje
Održana radionica u cilju obrade potresnog rizika Grada Zagreba - prigorski.hr 02.11.2021.
Iz medija

Održana radionica u cilju obrade potresnog rizika Grada Zagreba - prigorski.hr 02.11.2021.

Radi se o prvoj radionici u sklopu EU projekta „Multisenzorsko zračno snimanje RH za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa – Potresni rizik Grada Zagreba“.

Opširnije na linku.