Multisenzorsko snimanje
1. radionica
Prijenos znanja

1. radionica "Kreiranje baze podataka Potresni rizik Grada Zagreba i proces prikupljanja atributa"

2. studenog 2021. održana je prva radionica „Kreiranje baze podataka Potresni rizik Grada Zagreba i proces prikupljanja atributa“.

Radionica je namijenjena predsjednicima vijeća gradskih četvrti s ciljem prezentacije projekta i uvođenja u problematiku procjene rizika od potresa. Budući da će rizik od potresa biti iskazan na nivou gradskih četvrti i mjesnih odbora na ovaj se način omogućuje kvalitetno praćenje napretka, a po dobivanju rezultata za gradsku četvrti razumijevanje i primjena istih.
 
Centralni dio projekta jest stvaranje baze podataka o zgradama u Zagrebu koji će omogućiti analize te posljedično donošenje odluka, strateška promišljanja i organizacijske procese. Punjenje baze podataka izvršava se popisom zgrada s naglaskom na podacima o konstrukciji zgrade u cjelini.
 
Podsjećamo, upis zgrada građanima je omogućen putem e-upisa ili ''uploada'' podataka na stranici  https://potresnirizik.zagreb.hr/. Osim upisa inženjeri će popisivati građevine pregledima arhivske građe, preklapanjem postojećih baza podataka te pregledima na terenu pri čemu se neće pregledavati svaka stambena jedinica već zgrada u cjelini (prvenstveno konstrukcijska svojstva).
Osnovni podaci koje građani upisuju o svojoj zgradi ili obiteljskoj kući su: godina izgradnje, godina rekonstrukcije, katnost, pravilnost tlocrta građevine, podaci o konstrukciji zgrade, materijalu od kojeg je izgrađena, podaci o krovištu, temeljima, podaci o liftu i stubištu i slično.
Prikupljeni podaci bit će podloga za:

  • procjene rizika od potresa (osnovni cilj projekta, ali i obveza RH prema EU pri čemu se procjene rade svake 4 godine – kvaliteta podataka je ključna), 
  • podršku obnovi/održavanju zgrada/investicijama (primjerice, prikupljeni podaci će biti izvrsna podloga procesima obnove i nadopuna podataka dobivenih brzim pregledima odnosno popularnih ''naljepnica''),
  • sustav pregleda zgrada nakon potresa (podaci će omogućiti kvalitetnu podlogu za preglede u slučaju budućih razornih potresa čime će se omogućiti značajno kvalitetnije procjene, ali i edukacija stručnjaka),
  • seizmički certifikat (ključni iskorak u budućnosti, ali i obveza prema Zakonu o obnovi - prikupljeni podaci mogu poslužiti kao podloga pri čemu su ključni kvalitetni podaci - koristili bi se samo uz privolu građana).