Multisenzorsko snimanje
1. izvješće za period od 14.4.2021 – 13.5.2021.
Novosti

1. izvješće za period od 14.4.2021 – 13.5.2021.

Praćenje rada na projektu provodi izradom mjesečnih izvješća i do sada su izrađena tri, koja će se ukratko opisati u daljnjem tekstu.

Općenito o projektu
 
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (Europski strukturni i investicijski fondovi), a prijavljen je u sklopu projekta „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske“ (dio b. Potresni rizik na području Grada Zagreba) za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“ pod prioritetnom osi 5 Operativnog programa Konkurentnost i koheziju (2014.-2020.) naziva „Klimatske promjene i upravljanje rizicima“ i to u sklopu investicijskog prioriteta (IP) „5B Poticanje ulaganja koja se odnose na posebne rizike, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava za upravljanje katastrofama“. Specifični cilj je jačanje sustava upravljanja katastrofama (5b1), a sam projekt se sastoji iz dva dijela:
a) Multisenzorsko zračno snimanje RH, i
b) Potresni rizik na području Grada Zagreba.
 
Nositelj projekta je DGU-Državna geodetska uprava s partnerima Geodetskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Gradom Zagrebom, a sufinancijer projekta su Hrvatske vode. Ugovor o sufinanciranju i partnerstvu na projektu između Državne geodetske uprave i Grada Zagreba potpisan je 09. ožujka 2020. godine. Ukupna procijenjena vrijednost Projekta iznosi do 135.045.851,70 kn. Dio projekta vezan za procjenu potresnog rizika za Grad Zagreb iznosi do najviše 30.901.2015,40 kn pri čemu se iz sredstava EU financira 85% do najviše 26.266.033,09 kn, a ostatak do 15% iz proračuna Grada Zagreba do najviše 4.635.182,31 kn (izvor Grad Zagreb). Ugovaratelji i suradnici na provedbi projekta potresnog rizika su Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet i Centar građevinskog fakulteta d.o.o. (kao zajednica gospodarskih subjekata) kao najveći ugovaratelj i koji će odrađivati sve aktivnosti, a potom Gdi d.o.o koji će tijekom 36 mjeseci aktivno sudjelovati u pripremi i uspostavi softvera za izradu baze podataka te Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i Arhitektonski fakultet koji će osigurati posebni programski paket za dinamičku analizu konstrukcija i proračun oštetljivosti kojim će se u završnoj fazi napraviti dodatne provjere proračuna oštetljivosti.
Tehničke specifikacije projekta Procjena potresnog rizika za Grad Zagreb
Tehničke specifikacije kojima se utvrđuju minimalne karakteristike predmetnih usluga i aktivnosti koje je potrebno neophodno provesti (navode se ključni elementi):
  1. Izrada metodologije za procjenu rizika
  2. Definiranje potresnog hazarda na području grada Zagreba
  3. Prikupljanje i obrada podataka o građevinama te uspostava baze podataka
  4. Proračun potresnog rizika prema sektorima
 
Praćenje rada na projektu
Praćenje rada na projektu provodi izradom mjesečnih izvješća i do sada su izrađena tri, koja će se ukratko opisati u daljnjem tekstu.

1.   Izvješće za period od 14.4.2021 – 13.5.2021., sadržava opis koncepta projekta s posebnim naglaskom na ključne elemente, kako bi se olakšalo buduće izvješćivanje. Izdvojen je i plan aktivnosti projekta dogovoren na inicijalnom sastanku.

 

Slika: Plan aktivnosti predložen na inicijalnom sastanku
 
U prvom izvješću su opisane analize postojećih istraživanja i raspoloživih baza podataka u državnim i gradskim službama s naglaskom na već provedene procjene rizika za Grad Zagreb. Dodatno su obrađene baze podataka iz procjena oštećenja i uporabljivosti zgrada nakon potresa u Zagrebu i kod Petrinje za tri gradske četvrti: Donji grad, Gornji grad i Črnomerec čime je napravljena analiza više od 8300 građevina. Svi spomenuti podaci će biti iskorišteni za formiranje nove baze podataka u koju će se unositi podaci (Aktivnost 3).


 

Slika: Analize atributa tipova konstrukcija stambenih zgrada iz Ažurirane procjene rizika
 
Zaključno se može istaknuti da je u 1. mjesečnom razdoblju fokus bio na kreiranju/modeliranju nove baze podataka za procjenu rizika, a u međuvremenu se obrađuju svi raspoloživi postojeći podaci.