Multisenzorsko snimanje
Izvještaj 11. Aktivnost 3 za kolovoz
Novosti

Izvještaj 11. Aktivnost 3 za kolovoz

ovom mjesečnom razdoblju nastavljena obrada sloja vrste građevina (vrsta DKP-a) ''Terase''. Dostupni podaci su obrađeni i unesti će se u novo kreiranu bazu podataka, a analizom gradskih četvrti: Črnomerec, Donji grad, Gornji grad- Medveščak, Maksimir, Podsljeme, Trešnjevka jug, Trešnjevka sjever ukupno je pripremljeno 11892 točaka (upisa).

Mjesečno izvješće za kolovoz 2022. godine, vezano za prikupljanje i obradu podataka o građevinama te uspostavu baze podataka, nastavlja analizu dijela točaka definiranih projektnim zadatkom (dobivenih preklopom dostupnih baza podataka) koji se odnosi na tipove/vrstu građevina (vrsta DKP-a) pod nazivom ''Terase''. Obrađeni podaci su posebice važni za evakuacijske puteve i atribute definirane od strane gradskih službi. U prošlom izvješću, za srpanj 2022. godine, je detaljnije opisan proces vezan za ovaj tip, a u nastavku će se istaknuti samo karakteristični detalji sa posebnim naglaskom na obrađene točke.


Slika 1: Radna inačica sloja vrste građevine (vrsta DKP-a) ''Terase''

Za sloj vrste građevina (vrsta DKP-a) ''Terase'' (slika 1) su, nakon dubinske analize, definirani (pridruženi) karakteristični atributi prema projektnom zadatku. Treba istaknuti da je niz atributa prema projektnom zadatku neprimjenjivo za ovu vrstu – primjerice, atributi vezani za etaže, krov, pravilnost konstrukcije, instalacije i slično. Karakteristika ove vrste je što se atributi često mogu povezati sa svojstvima susjednih stambenih građevina. U konačnici svaki tip građevine sadržava određeni broj specifičnosti što rezultira različitim atributima unutar baze podataka.
Mjesečno izvješće za kolovoz 2022. godine, obuhvaća analizu ''Terasa'' gradskih četvrti: Črnomerec, Donji grad, Gornji grad- Medveščak, Maksimir, Podsljeme, Trešnjevka jug, Trešnjevka sjever (slika 2).


Slika 2: Prikaz obrađenih točaka za odabrane gradske četvrti 


Na području odabranih gradskih četvrti ukupno je obrađeno i pripremljeno 11892 točaka (upisa) prikazano po gradskim četvrtima (tablica 1, slika 3). Za ovo izvješće podaci su izdvojeni u slojevima točaka odnosno shape (.shp) formatu pod nazivom Izvješće RIZIK kolovoz 2022.shp, a pripremljena je i pripadna .xlsx tablica.
 
Tablica 1 Broj obrađenih točaka (upisa) po gradskim četvrtima:
 
Naziv gradske četvrti Broj točaka
Črnomerec 2400
Donji grad 271
Gornji grad- Medveščak 2024
Maksimir 2955
Podsljeme 1866
Trešnjevka jug 982
Trešnjevka sjever 1394
UKUPNO 11892Slika 3: Obrađene gradske četvrti i udio gradske četvrti u broju obrađenih točaka (kolovoz 2022.)

Zaključno se može istaknuti da je u ovom mjesečnom razdoblju nastavljena obrada sloja vrste građevina (vrsta DKP-a) ''Terase''. Dostupni podaci su obrađeni i unesti će se u novo kreiranu bazu podataka, a analizom gradskih četvrti: Črnomerec, Donji grad, Gornji grad- Medveščak, Maksimir, Podsljeme, Trešnjevka jug, Trešnjevka sjever ukupno je pripremljeno 11892 točaka (upisa). Svi atributi su pripremljeni u slojevima točaka odnosno u shape (.shp) formatu, pod nazivom Izvješće RIZIK kolovoz 2022.shp, a osigurane su i pripadne .xlsx tablice koje će biti priložene sa ovim Izvještajem.