Multisenzorsko snimanje
Izvještaj 9. Aktivnost 3 za lipanj
Novosti

Izvještaj 9. Aktivnost 3 za lipanj

Mjesečno izvješće za lipanj 2022. godine, vezano za prikupljanje i obradu podataka o građevinama te uspostavu baze podataka, zaokružuje analizu dijela točaka definiranih projektnim zadatkom (dobivenih preklopom dostupnih baza podataka) koji se odnosi na tipove/vrstu građevina (vrsta DKP-a) pod nazivom ''Stepenice'' (slika 1).


Slika 1: Radna inačica sloja vrste građevine (vrsta DKP-a) ''Stepenice''

Sloj vrste građevina (vrsta DKP-a) ''Stepenice'' je podijeljen u tri podvrste građevina (nakon dubinske analize spomenutog sloja), a podvrstama su obuhvaćene (opisane) tipske odnosno posebice važne karakteristike prema čemu su i imenovane: samostalne stepenice, vanjske stepenice i unutarnje stepenice (detaljniji opis je u izvješću za ožujak 2022. godine). Sukladno inicijalnoj podjeli na podvrste su definirani (pridruženi) i atributi prema projektnom zadatku, a ističemo da svaka od podvrsta sadržava određeni broj zajedničkih atributa (za sve podvrste), karakterističnih atributa (specifičnih za vrstu), neprimjenjivih atributa (ne odnose se na ovu vrstu), vezanih atributa (odnose se na povezanu građevinu) i slično.

Mjesečno izvješće za lipanj 2022. godine, obuhvaća analizu stubišta gradskih četvrti: Sesvete, Podsljeme, Donja Dubrava, Gornja Dubrava (slika 2).


Slika 2: Prikaz obrađenih točaka za odabrane gradske četvrti

Na području odabranih gradskih četvrti ukupno je obrađeno i pripremljeno 12157 točaka (upisa) po gradskim četvrtima (tablica 1, slika 3).

Tablica 1 Broj obrađenih točaka (upisa) po gradskim četvrtima: 
Naziv gradske četvrti Broj točaka
Sesvete 4621
Podsljeme 2225
Donja Dubrava 2440
Gornja Dubrava 2871
UKUPNO 12157Slika 3
: Obrađene gradske četvrti i udio gradske četvrti u broju obrađenih točaka (lipanj 2022.)
 
Zaključno, provedenim aktivnostima u lipnju 2022. obradili su se atributi za 12157 građevina odnosno 4,05233% aktivnosti predviđenih u Aktivnosti 3 (Prikupljanje i obrada podataka o građevinama te uspostava baze podataka), prema čemu je napravljen i obračun izvršenih usluga.