Multisenzorsko snimanje
Izvještaj 8. Aktivnost 3 za svibanj
Novosti

Izvještaj 8. Aktivnost 3 za svibanj

Vezano za prikupljanje i obradu podataka o građevinama kroz mjesec svibanj, te uspostavu baze podataka, nastavljena je analiza dijela točaka definiranih projektnim zadatkom (dobivenih preklopom dostupnih baza podataka) koji se odnosi na tipove/vrstu građevina (vrsta DKP-a) pod nazivom ''Stepenice'' (slika 1).
Obrađeni podaci su posebice važni za evakuacijske puteve i atribute definirane od strane gradskih službi.


Slika 1: Radna inačica sloja vrste građevine (vrsta DKP-a) ''Stepenice''
 
Sloj vrste građevina (vrsta DKP-a) ''Stepenice'' je podijeljen u tri podvrste građevina (nakon dubinske analize spomenutog sloja), a podvrstama su obuhvaćene (opisane) tipske odnosno posebice važne karakteristike prema čemu su i imenovane: samostalne stepenice, vanjske stepenice i unutarnje stepenice (detaljniji opis je u izvješću za ožujak 2022. godine). Sukladno inicijalnoj podjeli na podvrste su definirani (pridruženi) i atributi prema projektnom zadatku, a ističemo da svaka od podvrsta sadržava određeni broj zajedničkih atributa (za sve podvrste), karakterističnih atributa (specifičnih za vrstu), neprimjenjivih atributa (ne odnose se na ovu vrstu), vezanih atributa (odnose se na povezanu građevinu) i slično.
Mjesečno izvješće za svibanj 2022. godine, obuhvaća analizu stubišta gradskih četvrti: Podsused - Vrapče, Črnomerec, Stenjevec, Trešnjevka jug i Trešnjevka sjever (slika 2).


Slika 2: Prikaz obrađenih točaka za odabrane gradske četvrti
                                                          
Na području odabranih gradskih četvrti ukupno je obrađeno i pripremljeno 12450 točaka (upisa) po gradskim četvrtima (tablica 1, slika 3).
Obrađeni podaci su sinkronizirani s novo kreiranom bazom podataka za potrebe ovog projekta. Detaljni opis procedura prikupljanja podataka (općeniti) i opis modela baze podataka je priložen u izvješću za siječanj 2022. godine.
 
Tablica 1 Broj obrađenih točaka (upisa) po gradskim četvrtima:
Naziv gradske četvrti Broj točaka
Podsused- Vrapče 3543
Črnomerec 3426
Stenjevec 1590
Trešnjevka jug 1648
Trešnjevka sjever 2243
UKUPNO 12450


 
Slika 3: Obrađene gradske četvrti i udio gradske četvrti u broju obrađenih točaka (svibanj 2022.)
Zaključno, prema priloženom mjesečnom izvješću, provedenim aktivnostima obradilo se atribute za 12450 građevina odnosno 4,15% aktivnosti predviđenih u Aktivnosti 3 (Prikupljanje i obrada podataka o građevinama te uspostava baze podataka), prema čemu je napravljen i obračun izvršenih usluga.