Multisenzorsko snimanje
Izvještaj 5. Aktivnosti 3. za veljača
Novosti

Izvještaj 5. Aktivnosti 3. za veljača

Kontinuirano je nužno isticati da su za kvalitetnu bazu podataka presudni pouzdani ulazni podaci o konstrukcijskim svojstvima građevina što se osigurava korištenjem svih raspoloživih izvora koji se dodatno provjeravaju i po potrebi nadopunjavaju.

Vezano na daljnje aktivnosti za prikupljanje i obradu podataka o građevinama te uspostavu baze podataka, naknadna analiza postojećih podataka obuhvatila je gradske četvrti: Podsused-Vrapče, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Maksimir i Sesvete (slike 1-3).
Korištene su baze podataka iz: postojećih procjena oštećenja i uporabljivosti građevina (nakon potresa u Zagrebu 2020. godine), prethodno odrađenih procjena rizika (posebice iz 2015 i 2018. godine), gradskih službi i slično. Kontinuirano je nužno isticati da su za kvalitetnu bazu podataka presudni pouzdani ulazni podaci o konstrukcijskim svojstvima građevina što se osigurava korištenjem svih raspoloživih izvora koji se dodatno provjeravaju i po potrebi nadopunjavaju.


Slika 1: Prikaz četvrti iz kojih su izdvojene točke pregleda oštećenja i uporabljivosti zgrada nakon potresa u Zagrebu
 

Slika 2: Broj obrađenih točaka (upisa) po gradskim četvrtima

 
   
Slika 3: Obrađene točke (upisi) iz brzih pregleda oštećenja i uporabljivosti građevinanakon potresa u Zagrebu (izdvojene su obrađene gradske četvrti)

Obrađeni podaci planiraju se u konačnici sinkronizirati s novo kreiranom bazom podataka, koja se izrađuje u koordinaciji s tvrtkom GDi. d.o.o. (u projektu zaduženi za programska rješenja i za izradu modela baze podataka) za potrebe ovog projekta.