Multisenzorsko snimanje
Izvještaj 5. Aktivnosti 3. za period veljača
Novosti

Izvještaj 5. Aktivnosti 3. za period veljača

Kontinuirano je nužno isticati da su za kvalitetnu bazu podataka presudni pouzdani ulazni podaci o konstrukcijskim svojstvima građevina što se osigurava korištenjem svih raspoloživih izvora koji se dodatno provjeravaju i po potrebi nadopunjavaju.

Vezano na daljnje aktivnosti za prikupljanje i obradu podataka o građevinama te uspostavu baze podataka, naknadna analiza postojećih podataka obuhvatila je gradske četvrti: Podsused-Vrapče, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Maksimir i Sesvete (slike 1-3).
Korištene su baze podataka iz: postojećih procjena oštećenja i uporabljivosti građevina (nakon potresa u Zagrebu 2020. godine), prethodno odrađenih procjena rizika (posebice iz 2015 i 2018. godine), gradskih službi i slično. Kontinuirano je nužno isticati da su za kvalitetnu bazu podataka presudni pouzdani ulazni podaci o konstrukcijskim svojstvima građevina što se osigurava korištenjem svih raspoloživih izvora koji se dodatno provjeravaju i po potrebi nadopunjavaju.


Slika 1: Prikaz četvrti iz kojih su izdvojene točke pregleda oštećenja i uporabljivosti zgrada nakon potresa u Zagrebu
 

Slika 2: Broj obrađenih točaka (upisa) po gradskim četvrtima

 
   
Slika 3: Obrađene točke (upisi) iz brzih pregleda oštećenja i uporabljivosti građevinanakon potresa u Zagrebu (izdvojene su obrađene gradske četvrti)

Obrađeni podaci planiraju se u konačnici sinkronizirati s novo kreiranom bazom podataka, koja se izrađuje u koordinaciji s tvrtkom GDi. d.o.o. (u projektu zaduženi za programska rješenja i za izradu modela baze podataka) za potrebe ovog projekta.